Fler åtgärder införs mot den ökande smittspridningen

Nu införs ytterligare restriktioner för att hindra smittspridningen, framför allt i samband med större sammankomster och trängsel inomhus. Läs mer om hur det påverkar dig som driver servering eller butik.

Efter jul- och nyårshelgerna har smittspridningen ökat kraftigt och nya åtgärder införs för att begränsa större sammankomster inomhus. 

Bland annat införs krav för serveringsställen där max åtta personer per sällskap får sitta tillsammans. Det ska vara en meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning ska ske senast klockan 23.

Sedan tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person för handelsplatser för att undvika trängsel.

Åtgärderna införs med avsikten att de ska gälla under en begränsad tid för att vaccinationsinsatserna ska hinna komma längre. Åtgärderna bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag. 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad