Fokus på företagsklimatet

I Svenskt Näringsliv årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner placerar sig Landskrona ungefär på samma plats som förra året, d v s plats 132 (jmf 130). Det var relativt få kommuner i Skåne som klättrade i rankingen.

I en Demoskopmätning får företagare i samtliga kommuner svara på ett antal enkätfrågor som sedan vägs samman med statistik från SCB och UC. En tredjedel av rankingen baseras på en enkätfråga där företagarna får ge ett sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet. Där lyfter Landskronas betyg och hamnar nu över riksgenomsnittet.

En tredjedel av rankingen består av en rad olika frågor som rör förutsättningarna för företagande. Exempelvis är Landskrona fortfarande högt rankat när det gäller vägnät, tåg- och flyg samt tele- och IT-nät även om vi har tappat några placeringar. Förmodligen på grund av att andra kommuner nu har kommit upp i samma standard som Landskrona.

Attityderna till företagande är överlag alltmer positiva. I kontakterna med Landskrona stad upplever företagarna att dialogen har blivit allt bättre.

Den tredjedel som utgörs av statistik visar att exempelvis andel människor i arbete och tillgång på arbetskraft med relevant kompetens drar ner resultatet.  Däremot har nyföretagandet ökat under 2014.

-Oavsett rankingresultatet vill vi självklart fortsätta att förbättra oss. Vi har en tydlig handlingsplan för hur vi ska bli ännu bättre på att ge service inom de olika myndighetsområdena och vi kommer att fortsätta arbetet med att stärka relationerna med företagarna, säger Anna Classon tillväxt- och näringslivschef

Ett målmedvetet arbete med att förbättra servicen till företag har gett resultat och Landskrona har gått från plats 137 till 54 i SKLs mätning Insikt av hur företagen upplevt myndigheternas service.

Läs mer på www.foretagsklimat.se.

För ytterligare information kontakta:
Anna Classon
Tillväxt- och näringslivschef
anna.classon@landskrona.se
Tfn. 0418-470 080

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad