Vill du öka omsättningen i ditt företag och växa?

Företagare

FOKUS TILLVÄXT är ett samarbete mellan Region Skåne och Almi för att företag ska få hjälp med att hitta nyckeln till lönsamhet i sin verksamhet.

Ibland är det svårt att veta var man ska börja. Är det mer personal som ska till? I så fall, vilken typ av kompetens? Kanske företaget behöver digitaliseras, internationaliseras eller utveckla sin affärsmodell? Eller ställa om till en grönare produktion. 

FOKUS TILLVÄXT är ett projekt Region Skåne initierat tillsammans med Almi Skåne och andra företagsfrämjande aktörer i Skåne, för att hjälpa skånska företag att växa och öka sin lönsamhet. Almi har stor erfarenhet av tillväxtresor och har hjälpt många entreprenörer som du till framgång. Det är en rådgivare på Almi som kommer att leda dig genom hela tillväxtprocessen. 

Processen börjar med en nuläges- och behovsanalys för att hitta och prioritera företagets behov och utmaningar. Utifrån analysen får du sedan kontakt med en lämplig rådgivare inom aktuellt tillväxtområde. Rådgivaren lotsar dig till rätt experter, samordnar insatser och finns där även som bollplank genom hela processen.

Boka ett möte med Almi för mer information

Läs mer om Region Skånes riktade insatser till näringslivet 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad