Nya åtgärder ska öka Landskrona stads service till näringslivet

IMG_9759 (3).JPG

En förbättrad företagslots, fler e-tjänster riktade mot företag och nya upphandlingsutbildningar. Det är några delar i den handlingsplan som tagits fram efter att ett hundratal medarbetare i Landskrona stad deltagit i en utbildning för att förenkla kontakten mellan kommun och näringsliv.

Företagsklimatet i Landskrona får redan högt betyg. I jämförelse med andra kommuner med minst 40 000 invånare placerar Landskrona sig på fjärde plats i landet, enligt SKL:s ranking över företagetsklimatet i Sveriges kommuner. Landskrona vill stärka servicen till företagarna ytterligare. Därför har närmare ett 100-tal medarbetare och chefer i Landskrona stad deltagit i utbildningen Förenkla helt enkelt under 2017. Utbildningen genomförs av SKL.

– Att förenkla för företagen är jätteviktigt. Det är inte helt lätt att navigera bland alla regler och vissa saker tar ibland onödigt lång tid. Att vi har god service kan vara avgörande för att ett företag väljer att stanna kvar i kommunen eller att etablera sig här, säger Annika Rundblad, näringslivsutvecklare i Landskrona stad.

Efter avslutad utbildning har en handlingsplan med ett antal konkreta åtgärder tagits fram. Här är några exempel:

  • Staden kommer att utveckla funktionen företaglots som innebär att en företagare kan träffa alla berörda myndigheter samtidigt för att fånga upp olika frågor och spara tid genom att göra saker i rätt ordning.
  • Fler e-tjänster ska skapas så att företagarna kan göra fler ärenden på nätet och även lättare följa sitt ärende.
  • Mallar och exempel ska underlätta olika typer av ansökningar och anmälningar. 
  •  Ett nytt koncept med upphandlingsutbildningar riktade mot företag erbjuds från och med i år.
  •  Ett näringslivsråd ska inrättas för att skapa en bättre dialog med företagen.

Utbildningen Förenkla helt enkelt har genomförts under hela 2017 och berört områden såsom myndighetsutövning (exempelvis tillstånd och tillsyn), upphandling, kompetensförsörjning och kommunikation.

För mer information, kontakta:
Annika Rundblad, näringslivsutvecklare, 0418-47 08 90

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad