Företagarna höjer betyget på företagsklimatet i Landskrona

Fast storlek 60mm, 300 DPI - liten.png

Den positiva utvecklingen av företagsklimatet i Landskrona fortsätter. Det visar Svenskt näringslivs mätning som presenterades under måndagen.

De senaste fem åren har attityden till företagsklimatet i Landskrona blivit allt mer positiv och i årets mätning får Landskronas företagsklimat betyget 3,9 på en sexgradig skala. Det är det högsta betyget någonsin. Det placerar Landskronas företagsklimat på fjärde plats bland Skånes samtliga 33 kommuner. Betyget ligger också en bra bit över rikssnittet, som hamnar på 3,4.
Enligt Svenskt Näringsliv syns det tydligt att i de kommuner där företagen möter en bra attityd från kommunen upplevs också det samlade företagsklimatet som bra. I Landskrona ger företagen framför allt höga betyg till stadens tjänstemän för deras service och attityder. Landskrona får också fortsatt toppbetyg för infrastrukturen med utmärkt vägnät, tåg- och flyg samt för it- och telenätet. Attityderna till upphandling är en utmaning för de flesta kommuner och i Landskrona har detta varit ett prioriterat område. Även här har Landskrona lyft sig och ligger nu över rikssnittet.

– Det är glädjande att våra satsningar på ett bra företagsklimat ger resultat. Ett exempel är upphandling där vi har haft ett tydligt fokus på att förbättra servicen och underlätta för det lokala näringslivet. En bättre dialog med företagarna, tydligare information på hemsidan och ett nytt koncept med upphandlingsutbildningar har gett resultat, säger Annika Rundblad, näringslivsutvecklare i Landskrona stad.

Under 2017 genomgår de tjänstemän i Landskrona stad som har kontakt med företag en utbildning som handlar om service och regelförenkling, vilket är en satsning för att ytterligare stärka företagsklimatet.

– Landskrona ska vara en stad som står på egna ben. För att detta ska lyckas är ett bra företagsklimat avgörande. Årets resultat när det gäller det samlade omdömet från företagen är det bästa för Landskronas del sedan mätningarna startade. Vi bedriver ett systematiskt arbete för att Landskrona stad ska ligga i framkant och erbjuda ett företagsklimat utöver det vanliga, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg.

Mer information om Svenskt näringslivs undersökning finns på företagsklimat.se. Den 26 september släpps hela rankingen över företagsklimatet i de svenska kommunerna.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad