Ännu bättre företagsklimat i Landskrona visar Svenskt Näringslivs senaste mätning

Fklimat2.png

Landskronas företagsklimat fortsätter att stärkas. Landskrona är nu femte bästa kommun i Skåne enligt Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Landskrona har haft en stabil positiv utveckling sedan 2012 och är nu åter på första plats i riket när det gäller it-och telenät. Företagarna upplever att man får en god service, bra vägledning och god information i kontakterna med staden. Vidare upplever företagarna att attityderna till företagande blivit mer positiva, detta gäller såväl politikernas och tjänstemännens som skolans och medias. Stadens arbete med upphandling har tidigare varit ett område som företagarna inte har varit helt nöjda med, men även här har betyget stigit. En anledning kan vara löpande upphandlingsseminarier för näringslivet.

Undersökningen visar tydligt att företagarna i Landskrona tycker att företagsklimatet har blivit bättre de senaste fem åren, närmare 60 procent av alla tillfrågade instämmer i detta och få företag överväger att flytta härifrån, till skillnad från i många andra kommuner.

– Generellt har attityden till Landskrona blivit mycket mer positiv och attraktionskraften har ökat. Fler vill helt enkelt flytta hit och etablera sig här. Hela vår organisation arbetar i samma riktning med klara ambitioner att ge hög service. Vi har också ett tätare samarbete med fler företagare och försöker tidigt fånga upp signaler och behov, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, Landskrona stad.

En annan undersökning som staden deltar årligen är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) Insikt. Denna mätning visar hur de företagare som haft ett myndighetsärende hos Landskrona stad upplever den service de har fått. Även i denna mätning får Landskrona bra betyg med ett NKI på 75 vilket kan jämföras med rikssnittet på 71.

Det som också utmärker Landskrona jämfört med övriga 149 deltagande kommuner är att samtliga sex myndighetsområden (miljö- och hälsoskydd, livsmedeltillsyn, brandskydd, serveringstillstånd och markupplåtelse) får bra betyg. Endast tre kommuner i landet har lyckats med det. Dock har Landskrona tappat ett poäng i betyg jämfört med året innan vilket har lett till att rankningen har blivit något sämre - från plats 4 av samtliga medverkande kommuner med minst 40 000 invånare hamnar Landskrona istället på plats 8. Ett kontinuerligt arbete och dialog med näringslivet pågår för att fortsätta hålla en hög service och det finns ett tydligt mål att ytterligare förbättra betyget i båda mätningarna.

Fakta om Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet

I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv årligen genomfört en stor enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever villkoren och förutsättningarna i landets 290 kommuner. Årets enkät har genomförts under januari-april 2018. Resultaten från enkätundersökningen används för att sammanställa rankingen över företagsklimatet vilken presenteras den 2 oktober.

företagsklimat.se kan du läsa mer om undersökningen

För mer information:

Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef, Landskrona stad, 0418-47 00 80

Annika Rundblad, näringslivsutvecklare, Landskrona stad, 0418-47 08 90

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad