Landskronas företag upplever bra service och dialog

Företagsklimatet i Landskrona har utvecklats mycket positivt under de senaste åren enligt Svenskt Näringslivs mätning.

Svenskt Näringsliv presenterade under gårdagen resultatet avseende det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Företagsklimatet i Landskrona har utvecklats mycket positivt under de senaste åren och enligt årets enkätsvar upplever företagen i Landskrona fortsatt bra service, information och dialog i kontakten med kommunen. 

- Vi arbetar med en rad insatser för att stärka relationerna, förstå företagens behov och ge god service och vägledning. Det positiva företagsklimatet har varit en bidragande anledningen till det senaste året många nya företagsetableringar. Företagsklimatet är färskvara så vi måste fortsätta arbeta målmedvetet med att utveckla servicen till företagen, säger näringslivschef Anna Classon.

Företagsklimatet har enligt Svenskt Näringslivs undersökning utvecklats mycket positivt i Landskrona de senaste fem åren. I årets undersökning anser 56 % av företagen att företagsklimatet har blivit bättre de senaste fem åren och 82 % har inte övervägt att flytta från Landskrona vilket är bättre än Skånesnittet.

I det sammanfattande omdömet ligger Landskrona på betyg 3,85 vilket är en bra bit över Skånesnittet på 3,48 och rikssnittet på 3,42. I 2018 fick Landskrona betyg 3,96. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens upplevs som en utmaning för företagen i Landskrona, och inom detta område ligger Landskrona strax under Skånesnittet. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.