Har du en idé?

I så fall kan du söka bidrag från Sten K Johnsons Stiftelse.

Sten K Johnsons Stiftelse riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt  inom utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin och entreprenörskap. Om du har enn annorlunda idé som inte håller sig inom de givna ramarna är du välkommen med din ansökan.

Läs mer på www.stenkjohnsonsstiftelse.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad