Evenemang under H22 för företag som rekryterar internationella talanger

Hur kan företag i Nordvästra Skåne stötta sina internationella talanger? Hör mer om detta i samband med HIC:s evenemang under H22.

Hur kan företag i Nordvästra Skåne stötta sina internationella talanger? Hur kan vi säkerställa att företagen erbjuder bästa möjliga förutsättningar för internationell personal och deras medföljande familjer?

HIC, Helsingborg International Connections, är en organisation som arbetar med att stötta och välkomna internationella talanger i regionen. Som en del av evenemanget #Open22 under H22 bjuds anställda, arbetsgivare och kommuner in för att diskutera hur det privata näringslivet och det offentliga kan samarbeta kring detta.

Anmäl dig här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad