Höjt betyg för Landskronas företagsklimat i Svenskt Näringslivs mätning

Kronan_Oskar Fäldt_låg.jpg

Företagsklimatet i Landskrona fortsätter att utvecklas positivt. Det visar resultatet av Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet som presenterades idag.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv hur drygt 30 000 företag upplever att det är att driva företag i sina respektive kommuner. Enkätsvaren från Landskronas företag visar på en positiv utveckling av företagsklimatet.

2021 är det sammanfattande omdömet för Landskronas företagsklimat 3,83 vilket är en förbättring jämfört med 2020 där det sammanfattande omdömet låg på 3,77. Landskrona ligger över både Sverigesnittet på 3,43 och Skånesnittet på 3,55. Företagen sätter betyg på en sexgradig skala där 1 är dåligt och 6 utmärkt.

– Det är viktigt för oss att företagen i Landskrona har en positiv uppfattning av det lokala företagsklimatet. Vi vill att företagen i kommunen ska trivas, utvecklas och växa här. Ett gott företagsklimatet är också viktigt för att fler företag ska vara intresserade av att etablera sig i Landskrona. Vi tittar därför noggrant på enkätsvaren för att se hur vi ytterligare kan förbättra kommunens service till företagen och förutsättningarna för företagande i kommunen, säger tillväxt- och näringslivschef Anna Classon.

Företagens uppfattning av kommunens service och bemötande har förbättrats lite sedan 2020 från 3,63 till 3,64 vilket är en bra bit över Sverigesnittet (3,21) och Skånesnittet (3,22). Däremot har företagens uppfattning av kommunens information till företagen försämrats från 3,47 till 3,30 men ligger fortfarande över Sverigesnittet (3,03) och Skånesnittet (3,11).

Tidigare har tillgången till arbetskraft med relevant kompetens samt brottslighet mot företag upplevts som en utmaning för företagen i Landskrona. Båda dessa områden har utvecklats positivt senaste året. 

På Svenskt Näringslivs hemsida https://www.foretagsklimat.se/ kan man se resultat av enkätsvar för alla Sveriges kommuner.

Den 22 september 2021 presenterar Svenskt Näringsliv sin rankning av företagsklimatet, där man kan se vilka kommuner i Sverige som har bäst företagsklimat.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Hanne Skak Jensen