Föredrag om framtidsplaner för Landskrona - besök oss på företagsmässan

Landskrona flyg©Bertil HagbergBH82497.jpg

Landskrona stad kommer att finnas på plats på företagsmässan på Kasernplan den 14-15 oktober där vi bland annat berättar om vad som är på gång inom näringsliv, stadsbyggnad och skola. Vi vill gärna veta vad du tycker och bjuder in till dialog.

Förutom att besöka Landskrona stads monter i mässtältet på Kasernplan kan du även lyssna till våra spännande föredrag. Vi vill berätta för alla invånare och företagare om de många satsningar som görs för att stärka vår stad och möta framtidens möjligheter och utmaningar. 

En stad i förändring
Lördag den 15 oktober 11.00 
Landskrona är inne i en förändringsfas. Nya bostadsområden byggs, gamla rustas upp och hela staden knyts mer samman. Staden lockar till nyinflyttning, nyetableringar och besök i större utsträckning än tidigare.

Nu har du möjlighet att höra mer om stadsbyggnadsarbetet som ligger bakom och hur Landskrona stad arbetar framåt för att forsätta den positiva utvecklingen i Landskrona. 

Med tillväxt- och näringslivschef Anna Classon och planchef Johan Nilsson

Skola i utveckling för framtiden      
Lördag den 15 oktober 13.30
Studieresultaten i Landskrona ökar stadigt och ligger i dag över riksnivå. Caroline Ekstrand, verksamhetschef för grundskolorna, berättar om vad som gjorts för att vända skolans resultat och om vägen framåt med en fortsatt utveckling av utbildningen i staden. Hon ger konkreta exempel på olika satsningar, bland annat samarbeten med forskning och näringsliv.  Kom och lyssna till planerna för att bygga framtidens skola i Landskrona och miljonsatsningarna som görs på förskola-, grundskola- och gymnasienivå.  

Med verksamhetschef Caroline Ekstrand

 

Förutom de två föredrag som Landskrona stad anordnar kommer det att vara ett spännande program under såväl fredagen som lördagen. Läs mer om mässan på www.foretagsarenan.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad