Hur uppfattas Landskrona idag?

Hjälp oss i vårt varumärkesarbete genom att delta i en enkät om hur du uppfattar Landskrona.

I arbetet med att ta fram ett förslag till en varumärkesstrategi för Landskrona, samlar nu stadens kommunikationsavdelning in fakta och uppgifter om hur Landskrona uppfattas idag.

Orden som har kommit fram i webbenkäten har kommit fram i intervjuer som har genomförts.
Alla intresserade, såväl boende och verksamma i staden som andra intressreda välkomnas å det varmaste att delta i enkäten.

-------------

Uppdatering 12-12-27: Enkäten är avslutad. Tack till alla som medverkade.  

  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad