Inbjudan till Pyttlunch

Årets första Pyttlunch kommer att handla om översiktsplanen som är ute på samråd. Du som är företagare har chansen att komma med synpunkter när Stadsbyggnadsförvaltningen nu stakar ut framtiden.

Landskrona stad har påbörjat ett omfattande stadsförnyelsearbete. En ny översiktsplan ska skapa förutsättningar för en stark och positiv utveckling av Landskrona samt en attraktiv framtidsbild, utan att blunda för de utmaningar som staden står inför.

För att skapa en helhetsbild av tätortens rumsliga möjligheter och utmaningar pågår ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. Målsättningen med arbetet är att ta fram en vision och en långsiktig stadsbyggnadsstrategi som sträcker sig till år 2030.

Vid Pyttlunchen kommer Stadsbyggnadsförvaltningen att presentera förslagen till såväl översiktsplan som fördjupad översiktsplan. Det kommer att vara fokus på utvecklingen av Landskrona tätort med förslag till mål och strategier för handel. Förslaget på översiktsplanen är nu ute för samråd, vilket innebär att du som företagare har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Mer information om arrangermanget.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad