Innovationscheckar till goda projektidéer

VINNOVA delar ut checkar på 100 000 kronor till företag med innovativa projektidéer.

Tanken med innovationscheckarna är att de ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att vässa sin innovationsförmåga genom att till exempel köpa tjänster av exempelvis universitet och högskolor, institut eller andra offentliga eller privata kunskapsleverantörer. De riktar sig mot små och medelstora företag som behöver ny kunskap eller ny teknik för att ta fram innovativa tjänster, varor eller processer. Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap och produkter.

Pengarna för innovationscheckarna kommer från VINNOVA som har gett IUC Sverige AB, Almi Företagspartner AB och Coompanion - Kooperativ Utveckling Sverige ansvaret att distribuera innovationscheckar.

Baskrav för en Innovationscheck:

Företaget
• har minst 3 anställda
• har bedrivit verksamhet i minst 1 år
• har intäkter från försäljning på marknaden
• är inte ett nystartat företag (start-up)
• är att beskriva som ett "vanligt" företag med inga eller få kontakter med det offentliga innovationssystemet
• ser att projektidén kan leda till affärsinriktad tillväxt
• måste ha vilja, förmåga och intresse att jobb med ett innovationsprojekt
• som får en Innovationscheck förväntas nyttja den till köp av externa tjänster hos exempelvis institut, universitet, högskolor, konsulter
• får inte använda medlen till att finansiera egen verksamhet
• Innovationsidéen får inte vara en kopiering av något som redan finns eller vara en tjänst som i sin tur ska leda till innovation.

Första ansökningsomgången avslutas 31 januari, så om det låter intressant, kontakta gärna Mats Larsson på IUC Skåne för mer information.

Tel: 0733-552411
E-post: mats.larsson@iuc-skane.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad