Kostnadsfri analys för företag med tillväxtpotential

Har ditt företag tillväxtpotential och mellan 10-49 anställda eller har en vilja att växa?

Nu finns möjligheten att få en kostnadsfri analys av interna och externa utmaningar för tillväxt, expansion och export. Analyserna ska ge Tillväxtverket underlag för utlysningar av stöd riktade till företag.  

Kontakta P&P i Landskrona om du är intresserad av att delta eller vill veta mer.

Läs mer

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad