Kreativa entreprenörer får stöd för att ta sig ut på utländska marknader

Projektet Southern Sweden Creatives kommer att rikta insatser för att öka och stärka företagens internationella närvaro genom bland annat kompetensutveckling och samverkan.

Det finns många definitioner av begreppet kulturella och kreativa näringar (KKN). För Region Skånes del innefattas näringar inom arkitektur, form och design, film, foto, konst, mode, litteratur, och nya medier. De näringar som projektet ska fokusera på är rörlig bild och design i ett bredare perspektiv.

Genom samverkan med offentliga aktörer som tillhandahåller exportstöd ska entreprenörerna bland annat få stöd och verktyg för att få sin produktionskapacitet på den nivån som krävs för att kunna bli mer internationella.

Läs mer

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad