Landskrona avancerar i SKL:s företagsranking

Landskrona har på fyra år klättrat från plats 137 till 28 i SKL:s ranking av företagsklimatet i 147 kommuner. Högst betyg får staden för sin brandtillsyn.

De områden som ingår i SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning är bygglov, räddningstjänst, markupplåtelse, serveringstillstånd samt miljö- och hälsoskydd. I jämförelse med andra kommuner med minst 40 000 invånare placerar Landskrona sig på fjärde plats i landet.

– Service till företagen är högt prioriterat inom Landskrona stad. Här ska det vara enkelt och roligt att driva företag, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef i Landskrona stad.

Att samtliga förvaltningar arbetat aktivt med att öka kundnöjdheten har gett resultat. Den senaste satsningen är utbildningen Förenkla helt enkelt, där tjänstemän och politiker får ytterligare kunskap om hur man kan utveckla kommunens kontakter med näringslivet.

När undersökningen genomfördes för första gången år 2013, fick fyra av fem myndighetsområden klart godkända resultat. Miljöförvaltningen släpade då efter övriga förvaltningar, men i de senaste årens mätningar har de gjort framsteg och nått ett avsevärt bättre resultat. I år har miljö- och hälsoskydd avancerat till ett indexvärde på 72, jämfört med ett värde på 67 år 2015 och 58 år 2013. Men allra bäst betyg får Räddningstjänsten med ett betyg på 87, vilket också innebär den största ökningen av alla områden sedan förra mätningen. 

Läs hela rapporten Företagsklimat 2016

Fakta/SKL:s Öppna jämförelser Företagsklimat 

Servicemätningen Öppna jämförelser: Företagsklimat har hittills genomförts vartannat år och Landskrona har tidigare deltagit 2013 och 2015. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Resultatet bygger på svar från företag som har betygsatt hur de upplever servicen i sina kontakter med myndigheterna, såsom tillgänglighet, bemötande, kompetens, information, rättssäkerhet och effektivitet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad