Landskrona har Sveriges bästa tele- och IT-nät

Enligt Svenskt näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet klättrar Landskrona upp på första plats när det gäller företagens uppfattning av tele- och IT-nätet. Landskronas företagare ger även kommunen bra betyg för vägnät- tåg och flyg samt för tillgång på mark- och lokaler.

-  Det känns bra att vi behåller vår position i topp vad gäller IT och infrastruktur som är grundförutsättningar för näringslivet. Vår tillgång på mark och lokaler skapar goda möjligheter för tillväxt och nu arbetar vi strategiskt med olika satsningar på tillgängliga markområden för att får en bra helhet, säger tillväxt- och näringslivschef Anna Classon.

-  Men det finns även områden som vi behöver förbättra oss inom, som upphandling och information. Vi kommer att ta fram en handlingsplan för upphandling på samma sätt som vi gjort för myndighetsutövningen, där vi nu visat bra resultat i SKLs mätning Insikt vad gäller vår service. När det gäller betyget för stadens information till näringslivet så hoppas jag att vår nya hemsida kommer att bidra till att göra informationen mer lättillgänglig, fortsätter Anna Classon. 

Till skillnad från många andra kommuner, där företagen enligt årets mätning upplever ett försämrat företagsklimat, får Landskrona ett högre allmänt omdöme 2016 och utvecklingen har varit positiv de senaste åren. Enligt Svenskt Näringsliv syns det tydligt att i de kommuner där företagen möter en bra attityd upplevs också det samlade företagsklimatet som bra. I Landskrona stämmer detta väl då både tjänstemännens och politikernas attityder till företagande samt dialog med företagen får högre betyg än rikssnittet.

Man tycker också att staden har blivit bättre på att hantera konkurrensen gentemot företag, det vill säga huruvida kommunen tränger undan privat näringsverksamhet. Årets betyg är 4,1, att jämföra med 2002 då det var 3,2.

En utmaning för kommunen, liksom för riket i stort, är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens.

Avslutningsvis poängterar företagarna som svarat på enkäten att den allra viktigaste insatsen för att förbättra det lokala företagsklimatet är att öka kommunens attraktionskraft.

- Genom bland annat satsningar på attraktiva bostadsområden och ökad kvalitet i skolorna upplever vi att Landskrona blivit mer attraktivt och vi har sett en positiv utveckling genom ökat intresse för etableringar och ökad efterfrågan på bostäder”, avslutar Anna Classon.

Om undersökningen
Svenskt Näringsliv nya enkätsvar över företagsklimatet i Sveriges alla kommuner finns på www.foretagsklimat.se där företagare har betygsatt en rad områden som påverkar hur det är att driva företag. Enkätsvaren ligger till grund för Svenskt Näringsliv årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner som släpps den 20 september. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad