Landskrona får allt fler nya företag

Trenden visar en positiv utveckling av antalet nystartade företag.

Under årets första tre månader startades 70 nya företag i Landskrona vilket är 30 procent fler än året innan. Och trenden är positiv överlag enligt Nyföretagarcentrum som har tittat på statistik från Bolagsverket sedan 2008. 

Nyföretagande i Landskrona är liksom i många andra av Skånes kustkommuner kreativt och spännande. Ett exempel på ett nytt innovativt företag är Neco som vann utmärkelsen Årets Framtidsföretagare 2015 för sin affärsidé med hållbar inomhusodling.

Det strategiska läget och tillgång på mark och lokaler är självklart gynnsamt för nyföretagande men även servicenivån i kontakterna med staden är viktig för företagen. Landskrona stad arbetar aktivt med att underlätta för företagare exempelvis i olika tillståndsärenden. Ett bevis på att satsningarna lyckats är att Landskrona rankades som bästa skånska kommun (med mer än 40.000 invånare) för sin service till näringslivet i en mätning som genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2014).  

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad