Landskrona fortsätter klättra i företagsranking

Svenskt Näringsliv presenterade under tisdagen den årliga rankingen av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Landskrona har klättrat ytterligare 15 placeringar sedan förra året och hamnar nu på plats 130.

I en Demoskopmätning får företagare i samtliga kommuner svara på ett antal enkätfrågor som sedan vägs samman med statistik från SCB och UC. En fråga som väger tungt i mätningen är den där företagarna får ge ett sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet. Där får Landskrona ett klart bättre betyg än vid förra mätningen. När man tittar på förutsättningarna för företagande är Landskrona fortfarande i topp i riket när det gäller vägnät, tåg- och flyg samt tele- och IT-nät.

I kontakterna med Landskrona stad upplever företagarna att dialogen och servicen har blivit allt bättre. Det har också gjorts ett rejält uppsving när det gäller företagarnas uppfattning om skolans attityder till företagande. En utmaning är dock att förbättra företagarnas upplevelse av hur lagar och regler tolkas.

- Det är positivt att vi fortsätter att klättra och att vi långsiktigt förbättrar företagsklimatet i staden. Vi har under året initierat ett arbete för att bli ännu mer kundorienterade. Positiva attityder till företagande är en grundförutsättning för att skapa ett bra företagklimat och där är vi på god väg, säger Erik Larsson, näringslivsansvarig i Landskrona stad.

Det som bidrar till att Landskrona, trots framgångar på många plan, inte kommer högre än strax över medel är till stor del på de statistiska parametrarna. Här är företagande, d v s antal individer som ansvarar för utvecklingen i ett företag, samt andel i arbete områden där Landskrona behöver lyfta. För att lyckas med detta krävs ett långsiktigt arbete på många plan. 

- Ett gott klimat för företagen är grundläggande för vår förmåga att växa och utvecklas. De senaste dagarnas händelser visar tydligt på behovet att expandera och bredda Landskronas näringsliv. Flera stora etableringar på senare år är en god början, men den resan är långt ifrån fullbordad. Klimatet för företagen ska förbättras ytterligare, säger Torkild Strandberg, kommunalråd i Landskrona.

För mer information kontakta:
Erik Larsson
Näringslivsansvarig, näringsliv- och destinationsavdelningen
erik.larsson@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad