Landskrona har bäst fastighetsföretagarklimat i Skåne

Det visar den Demoskopundersökning som Fastighetsägarna Syd har låtit göra.

I undersökningen har fastighetsägare i Skåne, Blekinge och Kronoberg svarat på frågor om hur de upplever kontakten med kommunen, hur förutsättningarna för företagande ser ut samt hur man upplever service, tjänster, avgifter och handläggningstider.  

Det finns flera positiva trender att glädja sig åt. Fler fastighetsföretagare anser att handläggningstiderna inom kommunen är rimliga och att kontakterna med politikerna i kommunen fungerar bra. Fler tycker också att näringslivsklimatet är gynnsamt och att det är en god investering att köpa fastigheter i kommunen.

De nio största kommunerna i Skåne har varit med i undersökningen och här placerar sig Landskrona på första plats. Genomsnittligt index för Skåne, Blekinge och Kronoberg är 95, Landskronas index är 101. Landskronas index har liksom det genomsnittliga indexet sjunkit en aning sedan förra året men är fortfarande föhållandevis högt.

Se undersökningen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad