Landskrona klättrar stadigt i ranking av företagsklimatet

Landskrona har haft en positiv utveckling de senaste åren och klättrar ytterligare 30 placeringar och ligger nu på plats 102 av landets 290 deltagande kommuner. Detta är den bästa placeringen sedan 2003.

Enligt Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet klättrar Landskrona upp på första plats när det gäller företagens uppfattning av tele- och IT-nätet. Även infrastrukturen med vägnät- tåg och flyg samt tillgång på mark- och lokaler får högt betyg.

Enligt Svenskt Näringsliv syns det tydligt att i de kommuner där företagen möter en bra attityd upplevs också det samlade företagsklimatet som bra. I Landskrona stämmer detta väl då både tjänstemännens och politikernas attityder till företagande samt dialog med företagen får högre betyg än rikssnittet.

-          Landskrona är på frammarsch på många plan och vi arbetar målinriktat och strategiskt med satsningar på näringsliv och tillväxt. Självklart är vi glada att våra företagare märker av det men vi kan fortfarande bli bättre. Vi måste fortsätta stärka relationerna med företagarna och ha ett tydligt fokus på att förbättra servicen, säger tillväxt- och näringslivschef Anna Classon.  

Den allra viktigaste insatsen för att förbättra det lokala företagsklimatet enligt företagarna är att öka kommunens attraktionskraft.En annan utmaning för kommunen, liksom för riket i stort, är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens.

-          Allt fler flyttar hit och etableringarna börjar komma i större utsträckning. Kort sagt har Landskronas attraktionskraft ökat kraftigt de senaste åren, avslutar Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad