Landskrona stads myndighetsutövning håller hög nivå

I en ny mätning från SKL ger företagen fina betyg till Landskrona stads myndighetsutövning. Bygglov och brandskydd är de myndighetsområden som utmärker sig mest positivt i årets mätning.

I dag offentliggjorde SKL servicemätningen Insikt för 2018 av Sveriges kommuners myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Mätningen görs utifrån en enkätundersökning med företag som har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

I mätningen utmärker sig Landskrona stads myndighetsutövning mest inom brandskydd och bygglov. Brandskydd får 88 i NKI (nöjd-kund-index) jämfört med Sverigesnittet på 80. Det fina betyget är ett resultat av ett målinriktat arbete med genomtänkta rutiner och hög tillgänglighet. Även bygglov ligger avsevärt över Sverigesnittet. Landskrona får NKI 76 jämfört med Sverigesnittet på 63.

Landskrona backar dock inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll jämfört med 2017. I den totala rankingen är Landskrona placerad på plats 57 bland 171 kommuner med total NKI 75 vilket är samma nivå som 2017.  

- Det är oerhört viktigt att företag får en positiv upplevelse när man har ett ärende med staden. Vi har arbetat målinriktad med att förbättra vår myndighetsutövning inom samtliga områden och vi är på rätt väg. Samtidigt är vi inte ensamma om att jobba hårt med detta. För att ligga i framkant måste vi även fortsatt ha stort fokus på att förbättra och utveckla servicen till företagen, säger näringslivschef Anna Classon.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.