Lättare att bedriva fastighetsverksamhet i Landskrona

Fastighetsägarna är nöjda med samarbetet med kommunen visar Demoskops senaste mätning.

Fastighetsföretagarna i Landskrona upplever att det har blivit lättare att bedriva sin verksamhet det senaste året. Det visar undersökningen Fastighetsföretagarklimatet som Fastighetsägarna Syd gör årligen. I Landskrona har index höjts och ligger nu klart över snittet för de undersökta kommunerna.

Läs mer

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad