Landskrona placerar sig fortsatt högt i Svenskt Näringslivs ranking

Kronan_Oskar Fäldt_låg.jpg

Svenskt Näringsliv presenterade idag rankingen av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Landskrona placerar sig i år på plats 35 bland alla Sveriges 290 kommuner och på plats 8 i Skåne.

Svenskt näringsliv presenterar varje år en ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner som bygger på enkätsvar från företag och statistik. 2021 ligger Landskrona på plats 35 bland alla Sveriges kommuner, vilket är ett litet steg tillbaka jämfört med plats 30 förra året. Bland Skånes 33 kommuner ligger Landskrona på plats 8.

I enkätsvaren sätter företagen betyg på en sexgradig skala där 1 är dåligt och 6 utmärkt. Det sammanfattande omdömet i Landskrona ligger på 3,83 i år vilket är en förbättring jämfört med 3,77 förra året. Landskrona ligger över både Sverigesnittet på 3,43 och Skånesnittet på 3,55.

Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Landskrona står för en tredjedel av det totala rankingresultatet, en tredjedel är generella frågor kring företagande i Landskrona och en tredjedel är statistik som kommunen generellt.

-  Sedan 2015 har vi förflyttat oss från plats 132 till plats 35. Det är en fantastisk resa. Det sammanfattande omdömet om vårt företagsklimat fortsätter att stiga men i rankingen har vi backat 5 platser. Det innebär att vi måste fortsätta att förbättra vår service och våra relationer men också stärka vår stad i helhet inom områden som kompetensförsörjning, utbildningsnivå och trygghet. Många företag lyfter företagsklimatet som en bidragande anledning till att de vill etablera sig här. Så företagsklimatet är väldigt viktigt, säger Anna Classon, näringslivschef i Landskrona stad. 

Om Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet:
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. En kommuns rankingplacering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB och UC. Enkäten skickas till 60 000 företag i hela Sverige. 

Läs mer om rankningen på https://www.foretagsklimat.se/

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad