Miljöförvaltningen har en ny tillsynstaxa

Den nya taxan innebär att Landskrona stad antar en taxe-modell som rekommenderas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fler verksamheter än tidigare kommer att behöva betala en fast årlig tillsynsavgift, men den innebär också att verksamheterna till viss del själva kommer att ha möjlighet att påverka den.  Taxan bygger på en grundavgift, en riskbedömning samt en erfarenhetsbedömning.

Berörda verksamheter kommer att få ett utskick från Miljöförvaltningen med den nya taxan i början av året.

Läs mer

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad