Möjlighet till kompetensutveckling för Landskronaföretagare

Nätverket Företagsarenan Landskrona kommer att ansöka om projektmedel från EU för att under 2016-2018 genomföra ett kompetensutvecklingsprojekt. Om projektet blir beviljat medel kommer de företag som anmält sitt intresse kunna kompetensutveckla sin personal kostnadsfritt.

För att få möjlighet att ta del av detta krävs att företaget är/blir medlem i Företagsarenan och att det anmäler sitt intresse senast den 31 augusti. Projektet vänder sig främst till små och medelstora företag (3-50) anställda.

Landskrona stad har 2011-2013 genomfört ett kompetensutvecklingsprojekt, KILAS, som finansierades genom Europeiska Socialfonden. Projektet var mycket lyckat med över 600 anställda deltog i olika utbildningar, både allmänna och branschspecifika, under ett par års tid.

Maila Företagsarenan om du vill veta mer.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad