Ny miljöteknik installeras av Oresund Heavy Industries

Stora Ensos chartrade fartyg TransTimber utrustas nu med en helt unik miljöteknik inför det nya svaveldirektivet i Östersjön.

Det är Transatlantic Ship Management som har beställt installationen av en s. k. scrubber av Oresund Heavy Industry AB (OHIAB). Scrubbern renar utsläpp av svavel i avgaserna och ligger i linje med de miljökrav om minskade utsläpp som kommer gälla från och med januari 2015. I Transatlantics fall är det uppdragsgivaren Stora Enso som haft detta som krav och är en del av deras miljöpolicy.

För tillfället arbetar cirka 300 personer för att få installationen klar i tid. Förutom OHIAB är även ett flertal andra företag inblandade. I samband med att fartyget är ur drift under 28 dagar vill man utnyttja tiden maximalt till övrig nödvändig service,  exempelvis service och besiktning av livbåtar vilket Marinspect specialiserat sig på. Marinspect har under sina två år på Varvsudden vuxit från att vara ett enmansföretag till att idag ha 10 anställda och kommer förmodligen expandera ytterligare de närmaste åren.

Även Nordic Marine El, som är specialiserat på elinstallationer för varv, offshore och vindkraft, finns etablerade på Varvsudden och utför uppdrag för OHIAB. Det danska huvudkontoret finns i Fredrikshamn och i Landskrona finns ett 35-tal medarbetare. Just specialiseringen på vindkraft innebär att Enercons etablering är oerhört intressant för dem. Företagets VD har precis flyttat till Landskrona för att ytterligare kunna satsa på filialen.

Ytterligare ett 20-tal mindre företag inom ny varvsteknik och specialistkompetenser finns etablerade på Varsvudden. Även Svenskt Marintekniskt Forum som har till syfte att samla det svenska maritima klustret finns numera representerade på plats. Just nu ligger inte mindre än 6 fartyg på Varvsudden för service, reparationer och ombyggnationer av olika slag.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad