Nyanländas kompetens - en möjlighet för ditt företag?

HÖ.jpg

Flera företag i Landskrona med omnejd har redan tagit vara på möjligheten att erbjuda nyanlända praktik genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

Att erbjuda praktik till en nyanländ kan vara en möjlighet om du söker ny kompetens till ditt företag. Genom Arbetsförmedlingen kan du få hjälp att hitta rätt kandidater efter dina behov och önskemål. Arbetsförmedlingen ger information om hur praktik- och anställningsstöd fungerar och kan skräddarsy lösningar med eventuella utbildningsinsatser efter företagens behov. 

Företag berättar om sina erfarenheter 
- Det råder brist på personal i hotell- och restaurang branschen och vi försöker hitta olika vägar för att säkra kompetensförsörjningen, säger Dragan Unic som är Food & Beverage manager på Hotel Öresund. Ett sätt är att hitta kompetens hos våra nyanlända och lära upp dem på plats. Individens kompetens vidareutvecklas i företaget och vi formar våra medarbetare i vår företagsanda och vår företagskultur. 

Sydsvenska Handelskammaren har framtidens kompetensförsörjning och integration högt på agendan.

- Det finns flera skäl att vi engagerar oss säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Handelskammaren som i samarbete med Arbetsförmedlingen i Landskrona erbjudit en praktikplats till Tarek som bor i Landskrona. Vi ser det som ett ömsesidigt utbyte där vi lär oss och drar nytta av nyanländas kunskaper och nätverk samtidigt som vi visar hur vi ser på saker i Sverige. Genom att erbjuda en praktikplats kan vi motverka segregation och hjälpa Tarek och andra att komma in i samhället på ett lätt och otvunget sätt. 

Ett annat företag som har nappat på Arbetsförmedlingens initiativ är ICA Kvantum där man ser det som en möjlighet för företaget.

-Det är bra för företaget och våra anställda att engagera sig och i längden mår också samhället bra, säger VD och ägare Regina Issal. Vi börjar för det mesta med att medarbetaren får praktisera, sedan kan det övergå till en stödanställning som sedan i regel blir till en fast anställning. 

Vill du veta mer?
Är du nyfiken på att höra mer om hur detta skulle fungera i ditt företag? Tag kontakt med Marie Hammargren eller Åsa Alvarsson på Arbetsförmedlingen. Du kan också läsa intervjuer med företagen om deras erfarenheter.

Hotel Öresund.pdf

ICA Kvantum.pdf

Sydsvenska Handelskammaren.pdf

Kontaktuppgifter:
marie.hammargren@arbetsförmedlingen.se, tfn. 010-488 65 19
asa.alvarsson@arbetsförmedlingen.se, tfn. 010-487 65 91

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad