Nyföretagandet ökar i Landskrona

Efter de senaste årens nedgång i nyföretagandet kan vi se ett trendbrott för första halvåret 2014.

Det är positiva siffror för Landskrona i den senaste Nyföretagarbarometern som presenterades i dagarna. 128 företag har startats i kommunen under det första halvåret 2014, jämfört med 110 samma period 2013. Det innebär att vi också klättrar i nyföretagarrankingen av Sveriges 290 kommuner, från plats 118 till plats 70.  

Näringslivsenheten i Landskrona stad arbetar målinriktat för att öka nyföretagandet i kommunen och har ett nära samarbete med externa aktörer såsom Nyföretagarcentrum, Uppstart Landskrona, ALMI, Connect Skåne och Ung Företagsamhet. Genom Linc:s verksamhet finns goda möjligheter att inventera och utveckla de företag som har behov av hjälp.

Nyföretagandet har haft en fortsatt nedgång i riket totalt sett, om än marginell med -0,3%.

Nyföretagarbarometern

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad