Positiv utveckling för handeln i Landskrona

Presentkort.jpg

2019 var ett bra år för handeln i Landskrona med en ökning på fem procent jämfört med 2018. Det betyder att Landskrona ökar två procent mer än ökningen för Sverige. Det visar nya siffror om den fysiska handeln i Sverige från HUI Research.

Mest har försäljningen av dagligvaror ökat med fem procent, men även sällanköpshandeln har ökat med fyra procent, vilket är dubbelt så mycket som snittet för landet.

Försäljningsindex för dagligvaror i Landskrona ligger på 85 vilket är bästa resultatet sedan 2010. Det betyder att Landskronaborna i högre grad handlar sina dagligvaror i Landskrona kommun än utan för kommunen. För sällanköp är ligger försäljningsindexet 2019 på 49 vilket är det högsta nivå sedan det började mätas 2007.

En målmedveten satsning på stadskärnan och ökad externhandel i Weibullsholmsområdet har givit resultat. Ytterligare etableringar inom mat- och dryck har tillkommit i år vilket drar besökare till stadskärnan och stimulerar till handel.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André