Passa på att klimatinvestera - sök statliga klimatinvesteringsstöd

Regeringen vill öka takten i klimatarbetet och ger företag, kommuner och organisationer möjlighet att söka bidrag för att göra klimatinvesteringar.

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Stödet ska gå till åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma, exempelvis inom områden som teknik, marknadsintroduktion, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen senast den 15 september. Läs mer

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad