Positiva siffror för Landskrona

Även om arbetslösheten är fortsatt hög i Landskrona, minskade den något under det tredje kvartalet 2012 till skillnad från flera av de andra kommunerna i nordvästra Skåne. Även antalet nyregistrerade företag under andra kvartalet ökade, vilket avviker från den rådande trenden bland många av rikets kommuner.

Se statistik för Landskrona och nordvästra Skåne

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad