Projekt för småföretag som vill arbeta med export

"Smart Internationalisering" kallas ett exportinriktat projekt för småföretag som initierats av IUC Skåne.

Projektet syftar till att stärka de deltagande företagen i en satsning på nya marknader. Projektet drivs i samverkan med Almi och Invest in Skåne. Huvudfinansiär är Tillväxtverket vilket ger en mycket förmånlig deltagaravgift för företagen.

Broschyr om projektet 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad