Resursjobb - en möjlighet för företag som behöver arbetskraft

Resursjobb är en modell som har tagits fram i samverkan mellan Tillväxt Landskrona, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Den syftar till att erbjuda lösningar för rekryteringsbehoven hos företagen och möjligheter till arbete för de arbetssökande.

Modellen går ut på att företag som vill växa men har svårt att hitta personal med formell kompetens kan komplettera befintliga medarbetare med personal med informell kompetens till en lägre lönekostnad under upplärning.

Många företag har redan tagit chansen, se filmen där regionlagerchefen på Derome berättar om hur de fick hjälp med sin rekrytering genom resursjobb.

Tillväxt Landskrona AB ingår i Landskrona Stads kraftsamling för att få en högre andel invånare i arbete. Bolaget kartlägger näringslivets rekryteringsbehov för att påverka att insatser och utbildningar leder till att fler invånare matchar behovet av olika kompetenser. Detta ger företagen förutsättningar för en god tillväxt.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad