Samarbetsprojekt ska leda till ny lärlingsutbildning

Landskrona stad och Oresund Heavy Industries planerar för en ny teknik och lärlingsutbildning på varvet.

Den nya verkstadsskolan innebär ett nära praktiskt samarbete mellan kommunen och berörda industriföretag. Skolan kan genom samarbetet dra nytta av den kompetens som finns i Landskronas näringsliv samtidigt som skolan kan bidra till att den industritekniska sektorn får bättre kompetensförsörjning.

De nya utbildningarna vänder sig till unga och vuxna och ska kunna komma igång i januari 2015.

Läs hela pressmeddelandet

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad