Lyckad samverkan mellan industri och skola

Haldex.jpg

Sommarskola för teknikelever - smart lösning när industriföretagen och skolan i Landskrona utvecklar sitt samarbete.

I Landskrona såg en grupp industriföretag att antalet ansökningar till industri- och teknikprogrammen sjönk drastiskt samtidigt som de själva står inför en problematik med kompetensförsörjning till sina respektive verksamheter. Detta resulterade i ett utökat samarbete med skolan där eleverna på Teknikprogrammet erbjuds en sommarskola hos företagen. Kommunen samordnar och bidrar med lärare och lektionssalar, medan företagen står för maskiner, handledning och arbetslokaler. Som extra bonus erbjuds varje elev dessutom ett stipendium för förlorad inkomst från eventuella sommarjobb.

Och resultatet lät inte vänta på sig. Tidigare hade Teknikprogrammet endast 4-5 sökande, nu har över 20 sökt och alla ska gå i sommarskola till sommaren 2017.

Läs mer

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad