Smart Energi och Hållbar Konkurrenskraft genom Lean - två nya projekt för företag

I höst kan företag delta i två aktuella projekt genom IUC SKåne.

IUC Skåne är ett industriellt utvecklingscentra som ska vägleda och bistå de skånska företagen så att de på bästa sätt kan utnyttja nya möjligheter till utveckling och expansion.

I höst startar de ett treårigt projekt, Smart Eneri Skåne, med finansiellt stöd från EU. Projektet riktar sig till företag som använder mycket energi i produktionen och som har ett intresse för att reducera sin energianvändning. Läs mer

Hållbar Konkurrenskraft Skåne är ett annat projekt som fått medel från EU. Detta projekt erbjuder 55 skånska företag möjligheten att delta i olika typer av utvecklingsaktiviteter med Lean som grund. Läs mer

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad