Tekniksprånget - praktik för framtida ingenjörer

Tekniksprånget är ett regeringsuppdrag som IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) driver sedan 2013. Projektet syftar till att öka Sveriges framtida konkurrenskraft genom att säkra kompetensförsörjningen av ingenjörer. Tekniksprånget söker nu företag i Landskrona som är intresserade av att knyta till sig framtida duktiga medarbetare?

År 2030 kommer det enligt SCBs beräkningar att saknas 50 000 ingenjörer i Sverige. Få ungdomar söker till ingenjörsutbildningarna i Sverige och av de som ändå söker är det alldeles för många som hoppar av i förtid. Ett sätt att få ungdomar mer motiverade är att erbjuda praktik för att ge en målbild av vad arbetslivet kan erbjuda efter dessa högre studier.

Tekniksprånget är en nationell satsning med syfte att intressera och motivera ungdomar som avslutat gymnasiet med inriktning på naturvetenskap och teknik. Under fyra månader får de prova på ingenjörsnära arbetsuppgifter. Det är också ett tillfälle för medverkande arbetsgivare att marknadsföra sig mot en yngre målgrupp samt knyta till sig duktiga framtida medarbetare.

Tekniksprånget erbjuder praktik under höst- och vårterminerna. Nästa omgång av praktikanter börjar i september 2015 och ansökningsprocessen för denna praktikperiod håller öppet mellan 16 april till 16 maj. Intresset från ungdomarna är stort, ca 7 000 ungdomar har sökt praktik via Tekniksprånget. Idag medverkar 200 arbetsgivare på ett 100-tal orter som tillsammans erbjudit 1600 praktikplatser sedan projektets början. Vid uppföljning av Tekniksprångets praktikanter ser man att 8 av 10 går vidare till ingenjörs- eller teknikstudier på högskolan. Exempel på medverkande arbetsgivare är Region Skåne, Sandvik, ABB, Bombardier, Handelsbanken, NCC, Ecolean mfl.

Läs mer

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad