Unikt samarbete mellan näringsliv och skola

Landskrona stad har i samarbete med en företagsgrupp i Landskrona tagit fram en unik variant av teknikprogrammet där elever erbjuds extra utbildning under sommarlovet.

Ungdomar som söker och blir antagna till teknikprogrammet på Allvar Gullstrandgymnasiet går under terminstid ett ordinarie teknikprogram där vissa av fördjupningskurserna tagits fram i samverkan mellan företagen och skolan.

Till sommarlovet får ungdomarna en möjlighet att gå en sex veckors lång utbildning i praktisk teknik i samarbete med lokala företag.  Dessutom får ungdomarna ett stipendium på 12 500 kr, under förutsättning att de tillgodogör sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt.
Syftet med utbildningen är dels att eleven ska vara väl förberedd för vidare studier på teknisk högskola och dels vara direkt anställningsbar vid ett modernt industriföretag efter avslutade gymnasiestudier.

Redan den 8 februari är det en informationsträff på Haldex, för teknikelever och vårdnadshavare, om möjligheten att gå praktisk teknik till sommaren.

- Detta är en fantastisk möjlighet för ungdomarna på teknikprogrammet, att få utbildning som är anpassad till företagen i staden. Dessutom får eleverna fler gymnasiepoäng än andra under sina tre gymnasieår, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för gymnasieskolorna.
Utbildningen är framtagen av Landskrona stad samt Landskronaföretagen; Haldex, BorgWarner samt Huhnseal. Dessutom har industrins branschorganisation Teknikföretagen och Lunds tekniska högskola deltagit i framtagandet.

- Vi tror att detta kan bli en av landets bästa tekniska utbildningar med en bra blandning av teori och praktisk teknik. Vi kommer även aktivt bidra i utbildning, säger Björn Åhlander, Teknikföretagen.

För ytterligare information:

Ulf Bergström
Verksamhetschef, gymnasieskola och vuxenutbildning
0418 – 47 05 39

Björn Åhlander
Teknikföretagen
0703 – 89 43 00

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad