Seminarium om offentlig upphandling den 14 november

Landskrona stad vill att så många lokala företag som möjligt deltar i offentliga upphandlingar och bjuder därför in till ett upphandlingsseminarium.

Landskrona stad upphandlar årligen varor, tjänster och entreprenader för närmare 1 miljard kronor. För att underlätta för lokala företagare att delta i upphandlingarna anordnar inköps- och upphandlingsavdelningen tillsammans med näringslivsenheten ett seminarium. Under en förmiddag berättar vi om vad offentlig upphandling innebär och ger dig tips på hur du kan göra bra affärer med Landskrona stad.
.
Vi tar upp följande punkter: 
  • Upphandlingsprinciperna, LOU, på en övergripande nivå
  • Hur vi arbetar i Landskrona
  • Hur du kan ha koll på vilka upphandlingar som är aktuella
  • Exempel på upphandlingsprocessen, d v s hur du läser ett förfrågningsunderlag och skriver anbud
  • Vad som krävs av dig som leverantör utifrån vår arbetssätt och lagstiftningen

Föreläsare: Upphandlingschef Lisbeth Johnson tillsammans med medarbetare från Landskrona stads inköps- och upphandlingsavdelning.

Nästa tillfälle: 14 november
Plats: Linc, Östervångsplan 15 (vid stationen) Tid: 8.30-11.30 Seminariet är kostnadsfritt och vi serverar kaffe och smörgås. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad