Seminarium om offentlig upphandling i Landskrona

Landskrona stad upphandlar årligen varor, tjänster och entreprenader för närmare 1 miljard kronor. Nu ges de lokala företagen möjlighet att under en förmiddag få information om vad offentlig upphandling innebär och tips på hur man kan göra bra affärer med Landskrona stad.

På programmet står bland annat följande: 

  • Upphandlingsprinciperna, LOU, på en övergripande nivå

  • Hur vi arbetar i Landskrona

  • Hur du kan ha koll på vilka upphandlingar som är aktuella

  • Exempel på upphandlingsprocessen, d v s hur du läser ett förfrågningsunderlag och skriver anbud

  • Vad som krävs av dig som leverantör utifrån vår arbetssätt och lagstiftningen

Evenemanget genomförs av näringslivsenheten tillsammans med upphandlingsenheten i Landskrona stad och kommer att äga rum på Linc. Tanken är att upphandlingsseminarierna kommer att genomföras vid minst två tillfällen årligen och om intresset är stort kan det komma att utökas.

Datum: 26 april
Tid: 8:30-11:30

Läs mer och anmäl dig

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad