Näringslivet i Landskrona

Näringslivet i Landskrona har en positiv utveckling. De senaste åren har allt fler företag valt att etablera sig här. Mycket beroende på det attraktiva läget mitt i en expansiv region.

I Landskrona finns närhet till ett flertal storstäder, flygplats, universitet och inte minst en infrastruktur som är rankad i topp i Sverige. Fiberutbyggnaden är bäst i Sverige vilket gynnar näringslivet, inte minst. Landskrona har även en mycket god tillgång på mark och lokaler i attraktiva lägen.


Företagsklimatet har de senaste åren förbättrats avsevärt som resultatet av ett mycket målmedvetet arbete och hög prioritet av Landskrona stad. Tillverkningsindustrin är fortfarande mycket stark med ungefär en femtedel av näringslivet, men även många andra branscher har en god tillväxt. Traditionen är lång inom varvsindustri och högteknologisk industri och de senaste åren har ytterligare företag valt att etablera sig just här. Det goda geografiska läget gör att företag inom logistikbranschen i allt högre grad valt Landskrona.

                  Enercons vindkraftstorn från insidan


Som alla kommuner längs Skånes västkust har staden en stor innovationskraft och nyföretagandet ökar stadigt. Här finns förberedda fysiska miljöer som Linc, ett företagshus och inkubator som främst vänder sig till kunskapsintensiva tjänstenäringar. I Fröfabriken Creative Space samlas främst de kulturella och kreativa näringarna. Båda miljöerna är placerade på gångavstånd från stationen.

                    


Landskrona har gjort ett strategiskt val att inte skapa ett externt köpcentra. Satsningen på stadskärnan och kombinationen av butiker, restauranger och caféer och spännade upplevelser har bidragit till en positiv utveckling även inom handeln. Tätt på stadskärnan håller även ett sällanköpsområde med butiker som Biltema, El-giganten, Rusta, Jysk mfl på att växa fram med flera nya butiker som öppnar under 2017.

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.