Näringslivet i Landskrona

Näringslivet i Landskrona har en positiv utveckling. De senaste åren har allt fler företag valt att etablera sig här, mycket beroende på det attraktiva läget mitt i en expansiv region.

 

Nyhamn .jpg

Strategiskt läge

Landskrona är ligger strategiskt längs med E6:an och centrum nås på ett par minuter. Järnvägsstationen strax utanför centrum nås lätt med tätt trafikerade bussar. Närliggande flygplatser, Malmö, Kastrup och Ängelholm ligger på behändigt avstånd. I Landskrona finns dessutom en mindre flygplats för affärsjet. Hamnen är välutbyggd och kan ta in djupgående fartyg.

Stark industri och en växande tjänstesektor

Tillverkningsindustrin är fortfarande mycket stark med ungefär en femtedel av näringslivet och innovationsförmågan är hög. Traditionen är lång inom varvsindustri och högteknologisk industri och de senaste åren har ytterligare företag valt att etablera sig just här. Det goda geografiska läget gör att företag inom logistikbranschen i allt högre grad valt Landskrona.       

Landskrona har gjort ett strategiskt val att inte skapa ett externt köpcentra. Satsningen på stadsmiljön och kombinationen av butiker, restauranger, caféer och upplevelser har bidragit till en trivsam stadskärna. Tätt på stadskärnan har ett nytt volymhandelsområde, Weibullsholm, vuxit fram.

Välkända besöksmål

Landskrona har en väl utvecklad besöksnäring men det finns en stor potential för en ökning av turismomsättningen och antalet gästnätter. Det mest kända besöksmålet är ön Ven i Öresund. Landskrona är även känt för sitt slott, Citadellet, parker och trädgårdar, de mysiga fiskelägena, exempelvis Borstahusen, och naturen längs Öresunds kust. Aktiviteter som vandring, cykling och fiske är starka trender.

Utvecklingen av besöksnäringen har varit positiv och omsätter nu mer en en halv miljard kronor.

Bra företagsklimat

Landskrona har ett bra företagsklimat enligt företagarna coh hamnar på plats 35 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking. IT- och telenät är i topp i Sverige, 2018 hade alla tillgång till fiber vilket vi var först i landet med. Satsningarna fortsätter för att Landskrona ska fortsätta ligga i framkant i utvecklingen.

Bo bra i Landskrona

I Landskrona bor du med närhet till hela regionens utbud och med småstadens fördelar. Här är det nära till det mesta och du kan hitta attraktiva bostäder vid havet, i stadskärnan eller i byarna. Läs mer och inspireras om hur det är att bo och verka i Landskrona på iLandskrona.se.

Borstahusen Cement ny.jpg

Landskronas IT- och telenät är i topp i Sverige enligt företagarna själva visar Svenskt Näringslivs undersökning. 2018 hade alla tillgång till fiber vilket vi var först i landet med. Satsningarna fortsätter för att Landskrona ska fortsätta ligga i framkant i utvecklingen.Landskronas IT- och telenät är i topp i Sverige enligt företagarna själva visar Svenskt Näringslivs undersökning. 2018 hade alla tillgång till fiber vilket vi var först i landet med. Satsningarna fortsätter för att Landskrona ska fortsätta ligga i framkant i utvecklingen.nvajo.com

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Landskronas utveckling 2010-2020

Landskronasamverkan

Landskronasamverkan är ett bolag till lika delar ägt av näringslivet, fastighetsägare och Landskrona stad i syfte att skapa en attraktiv handels- och upplevelseplats. Gå med du också! Läs mer

Senast uppdaterad av Annika Rundblad