Besöksnäring & handel

Landskrona har en väl utvecklad besöksnäring. Närheten till havet, ön Ven och ett stort utbud av aktiviteter inom både kultur, natur och sport lockar besökare. En mysig stadskärna med historisk bebyggelse och runt 100 butiker, restauranger och caféer erbjuder lättillgänglig shopping i en genuin miljö.

Besöksnäringen i Landskrona
Landskrona är ett populärt besöksmål. Mest känt är förmodligen ön Ven i Öresund. Landskrona är även känt för sitt slott, Citadellet, parker och trädgårdar, de mysiga fiskelägena, exempelvis Borstahusen, och den fanstastiska naturen längs Öresunds kust. Aktiviteter som vandring, cykling och fiske är starka trender.

Utvecklingen av besöksnäringen har varit positiv och omsätter nu mer en en halv miljard kronor.

Handel
I Landskronas stadskärna finns flera av de större kedjorna samt mindre unika butiker. Det flesta är belägna kring Rådhustorget och de intilliggande gågatorna. Närheten till strandpromenaden, museum, konsthall och slott bidrar till att stadskärnan även är en plats för upplevelser. 

Utbudet av restauranger har fått ett uppsving på senare tid och flera nya har tillkommit eller är på väg att öppna. Den vackra teatern och en biograf lockar också besökare till centrum kvällstid. Året runt genomförs evenemang av diverse slag, exempelvis den nya torgdagen Martinas marknad.

Landskrona värnar om handeln i stadskärnan och har därför valt bort externa köpcentrum. Istället pågår ett aktivt arbete för att göra de centrala delarna av Landskrona än mer attraktiva. Parker, gator, torg och parkeringsplatser ingår i stadsförnyelsearbetet. 

I Landskronas östra delar finns områden för volymhandel. Här har det skett en stor utveckling de senaste åren med bland annat flera nya stormarknader. Flera välkända butikskedjor såsom Biltema, Rusta och Elgiganten är på väg att etablera sig. 

Handelsindex
Landskronas totala försäljningsindex, det vill säga omsättningen i förhållande till antalet invånare är 64 (genomsnitt 80). Dagligvaruhandelns index uppgår till 81 och för sällanköpshandel 46 (avser 2014). Detta innebär att fler åker ut ur kommunen för att handla än in vilket kan förklaras av Landskronas läge nära flera större städer och externa köpcentrum. Utvecklingen inom handeln är dock mycket positiv. Siffrorna avser 2014. 

Landskronasamverkan
För att stärka handeln i såväl stadskärnan som i handelsområdena samverkar Landskrona stad med fastighetsägare, krögare och butiksägare genom Landskronasamverkan (tidigare Citysamverkan). Ett flertal evenemang genomförs varje år.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta destinationsenheten  
Kontakta destinationsenheten

Telefon 0418-47 30 00 
visit@landskrona.se 

Senast uppdaterad av Annika Rundblad