Näringslivet i siffror

Det finns idag 3 840 arbetsställen i Landskrona och totalt cirka 16 400 anställda i Landskrona (2018). Av dessa är drygt 10.000 anställda inom det privata näringslivet. Antalet anställda i Landskrona har ökat kontinuerligt de senaste tio åren.

Dominerande industri och tillväxt inom transport och magasinering
De branscher som sysselsatte flest personer i Landskrona år 2018 var vård, omsorg och sociala tjänster som totalt sysselsätter 3 651 personer. Tillverkningsindustrin i Landskrona är fortsatt stark och 3 200 personer arbetar inom denna brasnch. Dessa utgör 20 procent av samtliga anställda vilket är ungefär dubbelt så många som rikssnittet. En bransch som har vuxit kraftigt de senaste tio åren är transport och magasinering.

 

 

 

Nyföretagande
Som i de flesta av regionens kuststäder är nyföretagandet i Landskrona kreativt och spännande. De senaste åren har det varit en positiv utveckling och det startas i snitt över 200 nya företag årligen. Under 2017 startades 5,6 nya företag/1000 invånare vilket är högre än rikssnittet på 5,0.  

 

 

 

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer statistik  
Mer statistik

Senast uppdaterad av Annika Rundblad