Näringslivet i siffror

Det finns 3 933 arbetsställen i Landskrona varav 3 774 utgörs av verksamma företag. Totalt är det 16 562 anställda i Landskrona (2019). Av dessa är drygt 11 000 anställda inom det privata näringslivet. Antalet anställda i Landskrona har ökat kontinuerligt de senaste tio åren.

Antal anställda 2019.jpg

 

Dominerande industri och tillväxt inom transport och magasinering
De branscher som sysselsatte flest personer i Landskrona år 2019 var vård, omsorg och sociala tjänster som totalt sysselsätter 3 660 personer. Tillverkningsindustrin i Landskrona är fortsatt stark och 3 178 personer arbetar inom denna brasnch. Dessa utgör närmare 20 procent av samtliga anställda vilket är ungefär dubbelt så många som rikssnittet. En bransch som har vuxit kraftigt de senaste tio åren är transport och magasinering.

Branschfördelning 2019.jpg

Nyföretagande
Som i de flesta av regionens kuststäder är nyföretagandet i Landskrona kreativt och spännande. De senaste åren har det varit en positiv utveckling och det startas i snitt över 200 nya företag årligen. Under 2019 startades 246 nya företag.  

Nystartade företag.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer statistik  
Mer statistik

Senast uppdaterad av Annika Rundblad