Näringslivet i siffror

Det finns idag 3 834 arbetsställen i Landskrona och totalt cirka 15 400 anställda i Landskrona (2017). Av dessa är drygt 10.000 anställda inom det privata näringslivet. Antalet anställda i Landskrona har ökat kontinuerligt de senaste tio åren.

 

Dominerande industri och tillväxt inom transport och magasinering
De branscher som sysselsatte flest personer i Landskrona år 2016 var vård, omsorg och sociala tjänster som totalt sysselsätter 3 369 personer. Därefter kommer tillverkning som sysselsätter 3 116 personer.

Den största tillväxten av antalet sysselsatta i Landskrona mellan åren 2011 och 2016 skedde inom transport och magasinering och den största minskningen av antalet sysselsatta i Landskrona skedde inom tillverkning och utvinning.

 

 

 

Nyföretagande
Som i de flesta av regionens kuststäder är nyföretagandet i Landskrona kreativt och spännande. De senaste åren har det varit en positiv utveckling och det startas i snitt över 200 nya företag årligen. Under 2017 startades 5,6 nya företag/1000 invånare vilket är högre än rikssnittet på 5,0.  

 

 

 

 

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer statistik  
Mer statistik