Tillväxtstrategi för Landskrona

Skärmbild 2021-03-23 155102.jpg


Landskrona befinner sig i en stark utveckling vilket är en förutsättning för ökad välfärd. En fortsatt positiv tillväxt är beroende av utvecklingen i näringslivet och av inflyttningen till kommunen, vilket i sin tur hänger samman med destinationens utveckling och attraktionskraft.

Tillväxtstrategi tar därför ett samlat grepp om följande fyra områden:

 
• Näringslivsutveckling
• Destinationsutveckling
• Inflyttning
• Platsvarumärket

Strategin gäller för perioden 2021 - 2026.

Läs tillväxtstrategin

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr