Tillväxtstrategi för Landskrona

 

 

Skärmbild 2021-03-23 155102.jpg

Landskrona befinner sig i en stark utveckling vilket är en förutsättning för ökad välfärd. En fortsatt positiv tillväxt är beroende av utvecklingen i näringslivet och av inflyttningen till kommunen, vilket i sin tur hänger samman med destinationens utveckling och attraktionskraft.

Tillväxtstrategi tar därför ett samlat grepp om följande fyra områden:

  • Näringslivsutveckling
  • Destinationsutveckling
  • Inflyttning
  • Platsvarumärket

Strategin gäller för perioden 2021 - 2026.

Läs tillväxtstrategin

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad