Förtagslotsen hjälper dig med frågor om tillstånd och tillsyn

Det är inte alltid lätt att veta vem man ska kontakta i olika frågor eller vilka tillstånd som krävs för olika verksamheter, därför erbjuder vi lotsmöten där alla myndigheter är med och svarar på dina frågor.

Lotsmöten
Om du ska starta ett företag eller utöka eller förändra en befintlig verksamhet är det ofta många regler att ta hänsyn till och många tillstånd som ska sökas. Vi samlar alla berörda myndigheter för ett uppstartsmöte däreventuella frågor kan tas upp för att underlätta för dig och förhoppningsvis också spara tid. 

Vi hanterar i första hand följande områden på ett lotsmöte:

  • Bygglov
  • Serveringstillstånd
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Brandskydd

Vi kan också vara behjälplig med frågor som rör gata, it, fiber, el, vatten och avlopp, sophantering och liknande.

Datum för lotsmöten hösten 2021
7 september
5 oktober
9 november
7 december

Tid: 13.00-15.00
Du kommer få en individuell tid mellan dessa klockslag för just ditt ärende.

Vi kan också arrangera ett lotsmöte med kort varsel vid brådskande ärenden.

Kontakta oss på naringsliv@landskrona.se eller på telefonnummer 0418-47 08 90 alternativt 0418-47 04 16 för att boka ett möte.

Förbered dig inför lotsmötet
För att mötet ska bli så givande som möjligt behöver vi får information om dina frågor i god tid, gärna någon vecka innan mötet.

  • Vilka är dina planer? Förklara så utförligt som möjligt.
  • Har du någon plats eller lokal för verksamheten? I så fall på vilken adress?
  • Hur ser lokalen ut? Skicka skisser eller ritningar, gärna bilder.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta tillväxt- och näringsliv  
Kontakta tillväxt- och näringsliv

Näringslivsenheten
Tillväxt- och kommunikation
Stadshuset, Drottninggatan 7
E-post: naringsliv@landskrona.se

Näringslivschef
Anna Classon
anna.classon@landskrona.se
0418-47 00 80

Näringslivsutvecklare
Annika Rundblad
annika.rundblad@landskrona.se
0418-47 08 90

Assistent
Emma Ljungstrand
emma.ljungstrand@landskrona.se
0709-470418

Senast uppdaterad av Annika Rundblad