Företagslotsning

Det är inte alltid lätt att veta vem man ska kontakta i olika frågor eller vilka tillstånd som krävs för olika verksamheter. Vi på näringslivsenheten hjälper dig gärna.

Lotsmöten
Om du ska starta ett företag eller utöka eller förändra en befintlig verksamhet är det ofta många regler att ta hänsyn till och många tillstånd som ska sökas. Vi kan samla alla berörda myndigheter för ett uppstartsmöte däreventuella frågor kan tas upp för att underlätta för dig och förhoppningsvis också spara tid. 

Tillstånds- och tillsyndsmyndigheter som du kan träffa på ett lotsmöte

  • Tillståndsmyndigheten (serveringstillstånd)
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljöskydd
  • Livsmedel

Datum för lotsmöten 2018

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj

Vi kan också arrangera ett lotsmöte med kort varsel vid brådskande ärenden.

Boka in dig genom att skicka ett mail till naringsliv@landskrona.se eller slå en signal till 0709-47 08 90. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta tillväxt- och näringsliv  
Kontakta tillväxt- och näringsliv

Tillväxt- och näringsliv
Stadshuset, Drottninggatan 7
E-post: naringsliv@landskrona.se

Tillväxt- och näringslivschef
Anna Classon
anna.classon@landskrona.se
0418-47 00 80

Näringslivsutvecklare
Annika Rundblad
annika.rundblad@landskrona.se
0418-47 08 90

Näringslivsutvecklare
Anders A Ekblom
anders.ekblom@landskrona.se
0418-47 04 16