Företagslots

Det är inte alltid lätt att veta vem man ska kontakta i olika frågor eller vilka tillstånd som krävs för olika verksamheter. Vi på näringslivsenheten hjälper dig gärna.

Lotsmöten
Om du ska starta ett företag eller utöka eller förändra en befintlig verksamhet är det ofta många regler att ta hänsyn till och många tillstånd som ska sökas. Vi samlar alla berörda myndigheter för ett uppstartsmöte däreventuella frågor kan tas upp för att underlätta för dig och förhoppningsvis också spara tid. 

Vi hanterar i första hand följande områden på ett lotsmöte:

  • Bygglov
  • Serveringstillstånd
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Brandskydd

Vi kan också vara behjälplig med frågor som rör gata, it, fiber, el, vatten och avlopp, sophantering och liknande.

Datum för lotsmöten under hösten 2019:

3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december.
Vi kan också arrangera ett lotsmöte med kort varsel vid brådskande ärenden.

Du kan bokar tid för ett lotsmöte genom att skicka en förfrågan med en beskrivning av ditt ärende till naringsliv@landskrona.se eller genom att kontakta näringslivsavdelningen på 0418-47 08 90 eller 0418-47 04 16. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta tillväxt- och näringsliv  
Kontakta tillväxt- och näringsliv

Tillväxt- och näringsliv
Stadshuset, Drottninggatan 7
E-post: naringsliv@landskrona.se

Tillväxt- och näringslivschef
Anna Classon
anna.classon@landskrona.se
0418-47 00 80

Näringslivsutvecklare
Annika Rundblad
annika.rundblad@landskrona.se
0418-47 08 90

Näringslivsutvecklare
Anders A Ekblom
anders.ekblom@landskrona.se
0418-47 04 16

Senast uppdaterad av Annika Rundblad