Förtagslotsen hjälper dig med frågor om tillstånd och tillsyn

Det är inte alltid lätt att veta vem man ska kontakta i olika frågor eller vilka tillstånd som krävs för olika verksamheter, därför erbjuder vi lotsmöten där alla myndigheter är med och svarar på dina frågor.

Lotsmöten
Om du ska starta ett företag eller utöka eller förändra en befintlig verksamhet är det ofta många regler att ta hänsyn till och många tillstånd som ska sökas. Vi samlar alla berörda myndigheter för ett uppstartsmöte däreventuella frågor kan tas upp för att underlätta för dig och förhoppningsvis också spara tid. 

Vi hanterar i första hand följande områden på ett lotsmöte:

  • Bygglov
  • Serveringstillstånd
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Brandskydd

Vi kan också vara behjälplig med frågor som rör gata, it, fiber, el, vatten och avlopp, sophantering och liknande.

Datum för lotsmöten under våren 2021:

12/1
9/2
9/3
6/4
4/5
1/6

Tid: 13.00-15.00
Du kommer få en individuell tid mellan dessa klockslag för just ditt ärende.

Vi kan också arrangera ett lotsmöte med kort varsel vid brådskande ärenden.

Kontakta oss på naringsliv@landskrona.se eller på telefonnummer 0418-47 08 90 alternativt 0418-47 04 16 för att boka ett möte.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta tillväxt- och näringsliv  
Kontakta tillväxt- och näringsliv

Tillväxt- och näringsliv
Stadshuset, Drottninggatan 7
E-post: naringsliv@landskrona.se

Tillväxt- och näringslivschef

Anna Classon
anna.classon@landskrona.se
0418-47 00 80

Näringslivsutvecklare

Annika Rundblad
annika.rundblad@landskrona.se
0418-47 08 90

Näringslivsutvecklare

Anders A Ekblom
anders.ekblom@landskrona.se
0418-47 04 16

Senast uppdaterad av Annika Rundblad