Linc - ett företagshus för nya företag med tillväxtambitioner

Linc är ett företagshus med flexibla arbetsplatser och en affärsdrivande miljö för företag, entreprenörer och projekt.

Weibullsholm.jpg

Linc ät ett företagshus som drivs av Landskrona stad. Det övergripande målet är att verka för tillväxt i Landskrona och i regionen, genom entreprenörskap, nyetablering och ökad konkurrenskraft för Landskronas företag. För att på bästa möjliga sätt bidra till att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen i Landskrona, har Linc valt att bedriva följande verksamheter:

Starta och väx:  Linc ger nystartade företag med tillväxtambitioner stöd och hjälp att växa. Företagen får möjlighet att hyra arbetsplatser, lättare finna affärsutvecklingshjälp och rådgivning samt tillgång till stöd och nätverk. Allt för att företaget skall kunna växa så snabbt som möjligt.

Möten och konferens: Linc erbjuder möjligheten till kreativa möten i centrala Landskrona, ett stenkast från stationen.

Linc rum.jpg

Arbetsplats: Linc har en levande och dynamisk kontorsmiljö. Verksamheten bedrivs i helt nyrenoverade lokaler i det vackra gamla Weibullsholmshuset. Fastigheten är perfekt placerad mellan centrum och stationen. Den dagen företagen växer ur sina lokaler på Linc finns möjlighet att stanna kvar i huset genom att hyra direkt från Fastighetsägaren Hällestadsgruppen som förfogar över resten av huset.

LA Drive - ett kluster för autonoma fordon: Med bas på Linc håller Landskrona stad på att starta ett kluster för företag med koppling till självkörande fördon. Fordonsindustrin är och har varit stark och innovativ i Landskrona och med det strategiska läget när flera större städer och akademin är platsen perfekt för att samla företag med intresse inom detta område. Kopplat till klustret finns även en testväg på Viarps flygfält. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Information om Linc  
Information om Linc

TILLVÄXT OCH KOMMUNIKATION
E-post: naringsliv@landskrona.se
Telefon: 0418-47 04 18  eller 0418-47 08 90

 

 

 

 

Senast uppdaterad av Annika Rundblad