Linc - ett företagshus för nya företag med tillväxtambitioner

Linc är ett kontorshotell med flexibla arbetsplatser och en affärsdrivande miljö för företag, entreprenörer och projekt.

Weibullsholm.jpg

Linc har som övergripande mål att verka för tillväxt i Landskrona och i regionen, genom entreprenörskap, nyetablering och ökad konkurrenskraft för Landskronas företag. För att på bästa möjliga sätt bidra till att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen i Landskrona, har Linc valt att bedriva följande verksamheter:

Starta och väx:  Linc ger nystartade företag med tillväxtambitioner stöd och hjälp att växa. Företagen får möjlighet att hyra arbetsplatser, lättare finna affärsutvecklingshjälp och rådgivning samt tillgång till stöd och nätverk. Allt för att företaget skall kunna växa så snabbt som möjligt.

Möten och konferens: Linc erbjuder möjligheten till kreativa möten i centrala Landskrona, ett stenkast från stationen.

Linc rum.jpg

Arbetsplats: Linc har skapat en levande och dynamisk kontorsmiljö. De företag som väljer att etablera sig här kommer att befinna sig mitt i gränsytan mellan Landskronas företagsnätverk och regionens och på så sätt få bättre förutsättningar att generera nya affärer.

Verksamheten bedrivs i helt nyrenoverade lokaler i det vackra gamla Weibullsholmshuset. Fastigheten är perfekt placerad mellan centrum och stationen. Den dagen företagen växer ur sina lokaler på Linc finns möjlighet att stanna kvar i huset genom att hyra direkt från Fastighetsägaren Hällestadsgruppen som förfogar över resten av huset.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Linc  
Kontakta Linc

Weibullsholmshuset, Föreningsgatan 217

Verksamhetsansvarig
Anders Ekblom
anders.ekblom@landskrona.se
Tfn: 0709-47 04 16

 

Senast uppdaterad av Annika Rundblad