Tillståndsguide för olika branscher

Om du bedriver en verksamhet som regleras i lag måste du söka tillstånd eller anmäla verksamheten hos Landskrona stad och/eller andra myndigheter. För vissa verksamheter har staden ett tillsynsansvar.

Guiden nedan är en checklista över vanliga tillstånd indelade efter bransch. Guiden är en vägledning och är inte nödvändigtvis heltäckande för just din verksamhet. Kontakta gärna respektive myndigheterna eller näringslivsenheten för att säkerställa att det inte krävs ytterligare tillstånd.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.