Tillstånd, tillsyn och anmälan

Om du bedriver en verksamhet som regleras i lag måste du söka tillstånd eller anmäla verksamheten hos Landskrona stad och/eller andra myndigheter. För vissa verksamheter har staden ett tillsynsansvar vilket innebär att vi gör företagsbesök. Information om de myndigheter som hör till Landskrona stads verksamhet ser du i menyn.

Tillståndsguide för olika branscher


Guiden nedan är en checklista över vanliga tillstånd indelade efter bransch. Guiden är en vägledning och är inte nödvändigtvis heltäckande för just din verksamhet. Kontakta gärna respektive myndigheterna eller näringslivsenheten för att säkerställa att det inte krävs ytterligare tillstånd.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad